Kiem

door Danstheater Aard

bij Zonder Titel (Rob Voerman, 2009)

Foto: Jan Oehlen

Puur, aards, eerlijk. Danstheater Aard is een danstheatergezelschap waarin dansers tussen de 7 en 50 jaar met elkaar verbonden zijn. Individualiteit, gelijkwaardigheid, improvisatie en contactimprovisatie spelen hierin een grote rol. Lijven zowel klein als groot, sterk en kwetsbaar krioelen samen over het podium. Speel, speler, speelser. Aard is een groep mensen die noch kind noch volwassen zijn.

Choreografie: Lotte Giezen en Heleen van der West
Dansers: Romeo Broess, Juul Claassen, Marloes Frickel, Charli Hop, Irene Robben,  Julia van de Wiel en Javai Otten.

www.danstheateraard.com

Toegankelijkheid

Het beeld van Rob Voerman staat een eindje van verharde pad Het Lint af, op een kleine heuvel in het gras. Mogelijk is deze voorstelling voor sommige rolstoelgebruikers niet van dichtbij te zien.

Foto: Jan Oehlen