Terug naar overzicht

Rituele Depositie (Mathilde ter Heijne)

Rituele Depositie (foto Studio Moni)

foto Studio Moni

Mathilde ter Heijne heeft haar werk voor het beeldenpark gebaseerd op archeologische vondsten, zoals die ook in Leidsche Rijn zijn gedaan.

Ze is daarbij niet alleen geïnteresseerd in de materiële overblijfselen van een beschaving, maar vooral in de rituelen die daarmee samen gaan; het actieve gebruik van de bodem om waardevolle dingen te bewaren en daarmee betekenis te geven aan een plek. Ter Heijne heeft op basis van dit gegeven in samenwerking met bewoners van Leidsche Rijn nieuwe betekenisvolle plekken gecreëerd in het park.

Omwonenden hebben een persoonlijk object beschikbaar gesteld dat staat voor een gebeurtenis uit hun leven in Leidsche Rijn. Een selectie van deze objecten is vervolgens in brons gegoten en in ondergrondse vitrines, aan de bodem toevertrouwd.

Verhalen wijkbewoners

Beluister de interviews met wijkbewoners, die iets aan de bodem toevertrouwden.